Skip to content

Your web resource on Hymenoptera Chrysididae and Macrophotography

Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845)

Pseudospinolia humboldti  (Dahlbom, 1845)
Image(s)
Chorology: Turano-European
Chorology: Turano-European
Italian distribution of Pseudospinolia humboldti
Italian distribution 

Help AiutoSystematic position of Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845)

Subfamily & Tribe Chrysidinae (Chrysidini) Size (mm)
Size (mm):
 
Genus & species Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845)
Species group  
Original combination Chrysura humboldti Dahlbom, 1845
Type series Holotypus ♂ (Mus.: Stockholm)
Original description “Sect. III. Corpus cyaneo-, viridi- et aureo-variegatum”
“Divis. 1. Abdominis segmentum 3:tium colore viridis, cyaneo-, aureo- et viridi-fasciolatum. Venter viridis. Caput et thorax viridi- et aureo-adspersa. Corpus vix 4 lin. long. 4. Chr.[Chrysura] Humboldti nob. ♂. Rhodus rar. Hedenborg.”

[from Dahlbom, 1854: 110]
Submagna robusta 3 lin. decimal. long. crasse punctata capite thoraceque cyaneo-viridibus aureo-irroratis, abdominis segmentis duobus anticis confertim crasse punctatis purpureo - aureis, segmento 3:tio colore: cyaneo aureo et viridi transverse striato: tota parte basali depresso - convexo, alis hyalinis ad costam cellulae radialis sordidis.

Chrysura Humboldti Dlbm. Dispos. 1845. 6. 4.
Habital in insula Rhodo, a D. Hedenborg detecta; Mus. Reg. Acad. Scient. Stockholm.

Observ. Quod magnitudinem Chrysidi austriacae proxima. Corpus robustum subcylindricum crasse punctatum, cano- et cinereo-pubescens. Caput orbiculatum confertim modice punctatum subrugulosum, ante et post stemmata 1. viridi- 1. viridi-aureo-irroratum. Vertex depresso - convexus. Cavitas facialis magna, superne per marginem elevatum stemmati approximatum limitata, infra marginem illum punctata, tum subtilissime transverse strigosa et punctulato-coriacea lateribus cano-sericeis. Antennae robustae cano-sericeo puberulae perbreve: scapus longissimus dimidiam flagelli longitudinem aequans, totus viridis; pedicellus, et articulus 3:tius elongatus, uno latere virides, altero fusci, reliqua pars antennae testacea. Frons et facies paullum angustiores quam in aliis speciebus, unde oculi nonnihil approximati obveniunt; oculi magni exserti ovales. Clypeus magnus irregulariter subtrapezinus viridis nitidus sparse punctatus et punctulatus, convexo-depressus, ante apicem area semicirculari declivi aureo-splendida, margo apicalis transversus leniter emarginato-arcuatus, margo basalis ad centrum (propter antennas) bis arcuato-emarginatus, angulis laterali-basalibus latis arcuato-obtusis. Mandibulae basi virides plus minus aureo-splendentes, apice brunnescentes; maxillae palpi labiumque brunnea. Thorax ovato-subcylindricus, confertim crasse punctatus. Pronotum subgibbum supra viridi-cyaneum sulco mediano latiusculo, antice utrinque striola aut macula transversa 1. laetius viridi 1. aurea, postice utrinque juxta marginem sulco transverso obsoleto: truncatura antica polita violascens. Dorsuli area media virescenti- cyanea, areae laterales 1. virides 1. viridi-aureae et tantum margine laterali externo cyaneae. Scutellum et mesopleurae viridia aureo-irrorata, metanotum cyaneum 1. viridi- 1. aureo-irroratum. Sternum viridi-cyaneum. Pedes virides tarsis testaceis. Tegulae ovales virides. Alae hyalinae, in cellulis radiali, cubitali et discoidali paullulum sordidae; venae brunneae; vena radialis ab apice alae longe remota, hinc cellula radialis laete aperta; haec ceterum sublanceolata; vena costalis mox post angulum venae radialis evanescit. Abdomen robustum, supra modice convexum, infra subplanum, ambitu subrectangulum, latitudine thoracis, longitudine capitis thoracisque simul sumtarum, segmenta dorsalia l:mum et 2:dum purpureo-aurea, viridi -resplendentia, confertissime crasse punctato-rugulosa: punctis rotundis politis virescentibus, rugulis microscopice punctulatis aureo-purpurea; segmenti l:mi impressio basalis et segmenti 2:di margo basalis violascentes limbo tenuissimo viridi; segmentum 2:dum duplo longius quam l:mum, vix ultra, lineola mediana planiuscula antice distinctiore postice evanescente; segmentum 3:tium nonnihil majus quam l:mum, parte basali depresso-convexum sparse punctatum subopacum saturate cyaneum: margo callosus mediam segmenti partem occupans et ab uno margine laterali in alterum extensus validus transverso-arcuatus, confertissime punctulatus nitidus viridi-aureus; reliqua pars segmenti-viridis: series ante-apicalis, callum immediate sequens, regularis foveolis 20 profundis subaequalibus subovatis approximatis, particula apicalis (infra seriem) planiuscula sparse punctulata nitida, margo apicalis summus tenuissimus angustissimus fusco - brunneus transverso-obtusus, vix nisi obsoletissime arcuatus latitudine abdominis. Venter depresso-planus pube subtilissima adpressa cano-sericea adspersus, laete viridis ex aureo nonnihil resplendens.
Synonymy cyanura (Dhlb.), fedtschenkoi (Rad.)
Systematic notes  

Help AiutoGeographic distribution of Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845)

World distribution
Type locality Rhodos
Kimsey & Bohart Palaearctic: Eurasia (Greece: Rhodos)
Linsenmaier S Europe, Crete, Rhodos, S Russia, Anatolia, W Asia
Other Authors  
Chorology Turano-European
Distribution notes  
Italian distribution according to the Checklist of the species of the Italian Fauna
Macroregion North (N): FALSE South (S): FALSE Sicily (Si): TRUE Sardinia (Sa): TRUE
Endemic FALSE
Italian distribution by Administrative Region (Personal evidences, Literature records and other sources)   
Adm. Region Literature records Personal records
Piemonte|Piedmont FALSE FALSE
Valle d'Aosta|Aosta V. FALSE FALSE
Lombardia|Lombardy FALSE FALSE
Trentino Alto Adige FALSE FALSE
Veneto FALSE FALSE
Friuli V.G. FALSE FALSE
Liguria FALSE FALSE
Emilia Romagna FALSE FALSE
Toscana|Tuscany FALSE FALSE
Umbria TRUE De Stefani, 1888; FALSE
Marche FALSE FALSE
Lazio FALSE FALSE
Abruzzo FALSE FALSE
Molise FALSE FALSE
Campania FALSE FALSE
Puglia|Apulia FALSE FALSE
Basilicata FALSE FALSE
Calabria TRUE Strumia, 2005; FALSE
Sicilia|Sicily TRUE De Stefani, 1888 (as Chrysis cyanura); Strumia, 2005; TRUE
Sardegna|Sardinia TRUE Mocsáry, 1889 (as Chrysis); FALSE
Distribution notes

Help AiutoBiology of Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845)

Known Hosts
Polyphagous
FALSE
 
Tenthredinidae
FALSE
Vespidae
TRUE
Paravespa grandis (Mor.) (Linsenmaier, 1959)
Eumenidae
FALSE
Masaridae
FALSE
Sphecidae
FALSE
Apidae
FALSE
Colletidae
FALSE
Halictidae
FALSE
Megachilidae
FALSE
Anthophoridae
FALSE
Lepidoptera
FALSE
Notes on Hosts
Known Habitat
Habitat max. altitude: Sicily 1600 mts
Plants for rest/refuge  
Parasites  
Biological notes  

For citation purposes:

Agnoli G.L. & Rosa P., 2020 : Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845) . In: Chrysis.net Database of the Italian Chrysididae, interim version 3 June 2020 . URL: http://www.chrysis.net/database/.